Prof. Dr. med. vet. Kurt Pfister

Parasite Consulting GmbH

Prof. Kurt Pfister, Dr. med. vet.
Dip EVPC, FTA pour la parasitologie

Wendschatzstrasse 8
3006 Bern

Téléphone: 079 358 55 57
E-mail: kurt.pfister@parasiten-bekaempfung.ch

Formulaire de contact

Plan de situation

 

Aktuelle Infos

Ihr tägliches Parasitenupdate ...